eTOM, tulemine

0
Awesome

Tööohutuse mõõtmise metoodika töötati välja Soomes 1992. aastal Soome Töötervishoiu Instituudi, Tööinspektsiooni Uusimaa piirkonna ja ühe suure ehitusettevõtte koostööna. Metoodika sai nimetuseks TR-mittari. Eesti keeles on sobilik kasutada lühendit TOM (tööohutuse mõõdik või tööohutuse mõõtmine).

Eestisse jõudis metoodika null-nullindate alguses. Metoodika, mille rakendamisel kasutati ehitusplatsi üldkontrolli läbiviimiseks (ja kasutatakse paljuski tänaseni) paberit ja pliiatsit on liikunud alates 2012-2013-st aastast mobiilsetesse seadmetesse – esmalt tahvelarvutisse ja viimastel aastatel ka nutitelefonidesse. Rakenduse loojateks on taas soomlased. Soomes on seni kasutusel neli-viis erineva tootja äppi. Viimane rakenduste turule tulija ja enim võimalusi pakkuv on tõenäoliselt Nordsafety toode.

Miks peaks TOM metoodikat rakendama ehitusplatsi üldkontrolli läbiviimisel? Lühike vastus võiks kõlada nii: et järjepidevalt avastada vigu ja neid varakult parandada ja neist edaspidi hoiduda.

  1. aastal Soomes läbiviidud uurimuses The validity of the TR safety observation method on building construction Accident Analysis and Prevention[1] tõdeti, et nendel ehitusplatsidel, kus ohutusindeks on madal, on õnnetusjuhtumite sagedus kuni kolm korda kõrgem, kui teistel platsidel, kus ohutusindeks oluliselt kõrgem (lk. 463)

Meil on heameel teatada, et nüüd on selle metoodika elektrooniline rakendus (äpp) saadaval eesti (ja vene) keelsene ja selle kasutusmugavus ja –tõhusus väärisid ootamist. must maja on abiks Eestis loodud rakenduse eTOM loomisel.

Esialgsed ekraanipildi näited:

[1] H.Laitinen, M.Marjamäki, K.Päivärinta (1999). The validity of the TR safety observation method on building construction Accident Analysis and Prevention, Accident Analysis and Prevention 31 (1999) 463–472

download

Share.