Tööd saab teha ka ennast hävitamata

Tööikka jõudnud inimene on suurelt jaolt väljakujunenud isiksus kõigi oma arusaamade, hoiakute ja baasteadmistega, mille ümberkujundamine on keerulisem, kui me…

Tööd saab teha ka ennast hävitamata

Tööikka jõudnud inimene on suurelt jaolt väljakujunenud isiksus kõigi oma arusaamade, hoiakute ja baasteadmistega, mille ümberkujundamine on keerulisem, kui me…

Tööd saab teha ka ennast hävitamata

Tööikka jõudnud inimene on suurelt jaolt väljakujunenud isiksus kõigi oma arusaamade, hoiakute ja baasteadmistega, mille ümberkujundamine on keerulisem, kui me…