eTOM on TOM mõõdiku veebipõhine rakendus

§ 7. Ehitusplatsi kontrollimine

(1) Ehitusplatsil viiakse vähemalt kord nädalas läbi üldkontroll, mille käigus kontrollitakse ehitusplatsi korrasolekut ja vastavust 2. peatükis esitatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Ühisel ehitusplatsil viib üldkontrolli läbi koordinaator.           …        

(4) Ehitusplatsil läbiviidud kontrollide kohta koostatakse aktid, kuhu pannakse kirja selles osalenud isikud, kontrollimise aeg, avastatud puudused ning võimalikud parandusettepanekud.

Me aitame teaha tüütust kohustusest haarava kogemuse. Pakume ehitusplatsi üldkontrolli lihtsustamiseks ja paremaks läbiviimiseks mobiilset rakendust eTOM.
Rakendus abistab ehitusplatsi üldkontrolli läbiviimisel, koostab sisestatud tähelepanekutest automaatselt korrektse protokolli ja võimaldab seda elektrooniliselt (.pdf formaadis) kasutada ja säilitada. Rakenduses on funktsioon kontrolli käigus avastatud puudus(t)e eest vastutaja koheseks teavitamiseks e-kirjaga. Rakendusel on veel mitmeid mugavaid nö visualiseerimise funktsioone, mis aitavad paremini mõista ja hoomata peamisi puudujääke ja rikkumisi ning arvestavad nii üldkontrolli käigus tehtud tähelepanekute ja märkuste parendamist.

must maja OÜ on eelkirjeldatud veebirakenduse arenduspartner.