Tööohutusmõõdik ehk kuidas korraldada ehitusobjekti üldkontrolli

TOM on lühend sõnadest “tööohutuse mõõdik” ehk see on tööohutuse taset kirjeldav indeks.

TOM on kergesti kasutatav ja õige kasutamise korral usaldus­ väärsete ja võrreldavate tulemustega indikatiivne töövahend, mis ühtaegu täidab nii seadusega kehtestatud nõudeid (korraldada vähemalt kord nädalas ehitusobjekti töökesk­ konna ja tööohutuse üldkontroll), kui ka annab võimaluse selle kontrolli tulemusi ajas võrrelda ning tuvastada peamisi ja/või korduvaid vigu.

See õpivahend on koostatud eesmärgiga anda ülevaade ehitusobjekti üldkontrolli korraldamise meetodist TOM, mille rakendamine aitab usaldusväärselt peegeldada ehitusplatsi olukorda.

Ainuüksi TOM-i kasutamine ei paranda olu- korda ehitusplatsil, vaid TOM on vahend probleemide hindamiseks ja tuvastamiseks ning oluliste tähelepanekute süstemaatiliseks talletamiseks.