vahendid

Siin lehel olevaid materjale võib tasuta allalaadida ning kasutada. Need materjalid on nö head praktikad, mis meie kätte on sattunud, või mille oleme ise välja töötanud, et lihtsustada või parendada tööohutuse korraldamist ehitusobjektil.

Juhul, kui leiad, et mõnes näidisdokumendis võiks olla midagi teisite, mis teeks selle veel paremaks ja kasutajasõbralikumaks, ole hea ja anna teada kasutades selleks kontakti lehel olevat vormi. Kõik dokumendid, mida siit tasuta allalaadida on võimalik, tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda ja (eriti tööohutusplaan) kasutamine läbi mõelda. Autor ei võta vastutust mõtlematu ja vale kasutamise korral.

Ehitustööde tööohutusplaan alltöövõtjatele. Kahel leheküljel, äärmiselt lihtne ja mugav kasutada (EHITUSTOODE_TOOOHUTUSE_PLAAN_ATVle_ET(protectedTN))

Tööohutuse üldkontrolli akt (näidis TOM). See dokument põhineb TOM metoodikal ja sellest saad aimu SIIT

Näidis tööohutusplaan (näidis TO plaan (V3) ) See dokument koosneb objekti tutvustavast tehnilisest kirjeldusest, lihtsast riskianalüüsist ja meetmete loetelust.