Leevendamaks raskeid tagajärgi


Seni, kuni juhtub palju raskeid ja surmaga lõppenud tööõnnetusi, peab olema valmis tõsiste tagajärgede leevendamiseks.

Viimasel ajal on palju muudetud töötervishoiu ja tööohutuse seadust, mille viimane redaktsioon kehtib alates 15.03.2019. Seaduse paragrahv 132 räägib esmaabi korraldusest.

Rubriigid
© 2019 must maja®