eTOM

Tööohutuse mõõtmise metoodika töötati välja Soomes 1992. aastal Soome Töötervishoiu Instituudi, Tööinspektsiooni Uusimaa piirkonna ja ühe suure ehitusettevõtte koostööna. Metoodika sai nimetuseks TR-mittari. Eesti keeles on sobilik kasutada lühendit TOM (tööohutuse mõõdik või tööohutuse mõõtmine).

Eestisse jõudis metoodika null-nullindate alguses. Metoodika, mille rakendamisel kasutati ehitusplatsi üldkontrolli läbiviimiseks (ja kasutatakse paljuski tänaseni) paberit ja pliiatsit on liikunud alates 2012-2013-st aastast mobiilsetesse seadmetesse – esmalt tahvelarvutisse ja hiljem ka nutitelefonidesse. Rakenduste loojateks on taas soomlased.

Miks peaks TOM metoodikat rakendama ehitusplatsi üldkontrolli läbiviimisel? Lühike vastus võiks kõlada nii: et järjepidevalt avastada vigu ja neid varakult parandada ja neist edaspidi hoiduda.

1998. aastal Soomes läbiviidud uurimuses The validity of the TR safety observation method on building construction Accident Analysis and Prevention[1] tõdeti, et nendel ehitusplatsidel, kus ohutusindeks on madal, on õnnetusjuhtumite sagedus kuni kolm korda kõrgem, kui teistel platsidel, kus ohutusindeks oluliselt kõrgem (lk. 463)

Meil on heameel tõdeda, et selle metoodika elektrooniline rakendus on saadaval nii eesti- kui venekeelsene (boonusena on valikus ka inglise keel) ja selle kasutamise mugavus ja –tõhusus väärisid ootamist. 

must maja® on Eestis loodud rakenduse eTOM® loomisele ja arendamisele panustanud eelkõige läbi praktikute kogemuse ja tulemuseks on tarkvara, mis aitab vähendada oluliselt ehitusplatsi tööohutuse üldkontrollile ja parendusele kuluvat aega ja samas analüüsib taustal vigasid, aidates teha õigeid otsuseid.

[1] H.Laitinen, M.Marjamäki, K.Päivärinta (1999). The validity of the TR safety observation method on building construction Accident Analysis and Prevention, Accident Analysis and Prevention 31 (1999) 463–472

© 2019 must maja®