Kahe minuti lugemine (üleskutse mõtestatud tegevustele)


Paljude ettevõtete juhtimispoliitikates on loosungid: „…hoolime töötajatest ja korraldame töid ohutult…“. Aga miks siis õnnetused ikkagi juhtuvad? Kas seepärast, et seda pahatihti ei tehta või sootuks seepärast, et ei osata teha?

Liiga palju võib kuulda põhjendamatuid väiteid, et pole raha ja et nii tööohutuse korraldamine kui tööohutuse üldkontroll võtab liiga palju aega. Justnagu vigastused ja töösurmad ei tooks kaasa ülisuuri kulutusi ja nendega seotud asjaajamine ei võtaks aega. Kui palju raha tööohutusele tegelikult kulub, on valdavalt ebaselge ja teadmata…

Kui me tõesti tahame, et need umbes üheksa protsenti tööga hõivatud inimestest Eestis, kes on leidnud rakenduse ehitussektoris, saaksid töötada ohutult ja vigastusteta ning teenida välja nii oma palga kui ettevõtte kasumi, peame alustama algusest.

Kõik algab läbimõtlemisest, tööohutusplaani loomisest-kirjutamisest, jätkub töötajate juhendamise ja kontrollimisega ning vajadusel tööohutusplaani muutmisega. Kuni eduka lõpuni – ehitise-rajatise valmimiseni.

Planeeri, juhenda, kontrolli

Tööohutusplaan aitab minmeerida riske ja korraldada töid ohutult. Kirjalik tööohutusplaan on eelduseks, et platsil töötavad isikud mõistavad loodud reegleid ja meetmeid samal moel.

Tõsi, see on eeldus. Et tööohutusplaanist reaalselt kasu oleks, tuleb seda kõigile ehitusplatsile tööle tulijatele tutvustada ja selleks ei tohiks tööohutusplaan olla paks nagu entsüklopeedia.

Töötajate tööohutusalane juhendamine ja koolitamine on sama oluline nagu sportlasele pidev treening, ilma milleta õiged tulemused ei tule. Kui tööohutuse reegleid ja nõudeid järjepidevalt üle ei korda, kipuvad need ununema ja ähmastuma.

Sellest, kas reeglid on meeles ja neid järgitakse, aitab selgust saada kontrollimine. Ehitustööde käigus tuleb regulaarselt, vähemalt kord nädalas, viia läbi tööohutuse üldkontroll. Hetkeolukorda nägemata ja mõistmata ei saa seda muuta ega isegi mitte muudatusi kavandada.

Olukorda saab muuta alles siis, kui ehitusjuhid soovivad näha ja mõista, mis nende ehitusplatsil ohuolukordasid põhjustab. Selleks aga peab täpselt teadma, mis ehitusplatsil toimub.

Kõige lihtsam on ehitusplatsi üldkontrolli läbi viia kindlale metoodikale tuginedes ja alati samadel alustel, süsteemselt.

Soomlaste 1992. aastal välja töötatud metoodika TR-mittaus, mida eesti keeles kutsutakse lühidalt TOMiks, aitab koguda ja koondada vaatlusandmed liigiti, teha kogutud andmetest arusaamise lihtsaks ning jälgida ehitusobjekti tööohutuse arengut kogu ehitusperioodi vältel. Sisuliselt on see tööriist, mis aitab juhtidel teha õigeid otsuseid, näha seni varjus olevat, aidata oma töötajatel teha tööd õigeks ajaks valmis ja jõuda õhtul tervena koju.

Planeeri, juhenda, kontrolli.

Tundub lihtne? See ongi lihtne, kui kaasa mõelda.

Artikkel on ilmunud Onnineni kliendilehes

© 2019 must maja®