Kas sa tegelikult ka tead, mis sinu ehitusplatsil toimub?


Mis teeb töötamise ohutuks? Läbimõeldud tööohutuse plaan ja selged reeglid (ja kokkulepe ei ole vaid pelgal kahe ettevõtte vaheline kokkulepe vaid üldisemalt, ka õigusaktides kirjeldatu) – kes, mida ja millal teeb ning kuidas peab ehitusplatsil käituma, et keegi viga ei saaks ning hoone või rajatis õigeks ajaks ja oodatud moel valmiks… Tundub loogiline? Nii ongi.

Kuidas saada aru, kas reegleid järgitakse ja tehakse kõike, mis kokku lepitud? Tuleb kontrollida, mida ehitusplatsil tehakse ja kuidas käitutakse ning nähtut varem nimetatud kokkulepete ja reeglitega võrrelda. Tundub loogiline? Seda see on.

  • Kas ehitusplatsi kontrollimine on keeruline ja kohutavalt aega nõudev või saab seda teha lihtsalt ja suhteliselt kiiresti?
  • Kuidas nähtust aru saada ja millele keskenduda, kui reeglitest kõrvale kaldutakse?
  • Kuidas iganädalasel tööohutuse kontrollil tulemusi tõlgendada ja enda kasuks rakendada?

Selge metoodika ja korrektselt dokumenteeritud tulemused aitavad selgust saada, puudustest otse nende eest vastutavate töölõigu juhtidele teada anda ning korrastamise tegevust jälgida. Kui iganädalast kontrolli mõistlikul viisil korraldada, ei ole see ajamahukas ja annab kokkulepetest/reeglitest kinnipidamisest hea ülevaate.

Hästi korraldatud tööohutuse kontrolliga kaasneb parem tööohutus, üheselt mõistetav ülevaade tööohutuse olukorrast ja -arengutest, selge arusaam puudustest ja sellest, kes ja mis puuduse eest peab vastutama koos selge to-do listiga nende korrastamiseks.Kontrolli kokkuvõttena saab hea ülevaate töövõtjate suhtumisest, mis teeb edaspidi lihtsamaks töövõtjate valiku – kas me aktsepteerime neid, kes ei hooli sellest, mis nende töölõigus ja -töötajatega toimub või püüavad nad vead kiiresti ja koheselt parandada ning edaspidi neid vältida.

Hästi korraldatud iganädalane tööohutuse kontroll on lisaks tööohutuse parendamisele sisuline töövahend kogu juhtimiskvaliteedi parandamiseks ja edaspidiste otsuste tegemiseks. eTOM on vahend ühe tüütuna näiva tegevuse lihtsustamiseks. Selle rakendusega on võimalik inseneri(de) aega oluliselt kokku hoida, et nad saaks tegeleda oma põhitööga. 

Ehitamise digitaliseerimine ja aega nõudvate tegevuste mehhaniseerimine reaalsete tulemuste saavutamiseks – see on ju see, millest me räägime ja mille suunas liigume. eTOM on just selline digitaalne vahend – lihtne kasutada, ülevaatlik ja tulemusi alati samal moel dokumenteeriv nii-öelda mehhaniseeritud vahend. 

Nüüd saadaval GooglePlayst: eTOM

© 2019 must maja®